BENZIN

OPIS PROIZVODA

BENZIN ZA ČIŠĆENJE je smjesa organskih otapala.

PRIMJENA

Koristi se za uklanjanje mrlja i odmašćivanje površina. Upotrebljava se za različite materijale otporne na benzinske derivate.

PAKIRANJE

1 l / 5 l / 20 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE