DRVOFRONT

OPIS PROIZVODA

Akrilna vodorazrjediva boja za zaštitu čela trupaca, rezane građe i sličnih drvenih formi. To je srednje viskozna, homogena masa koja na drvu stvara elastičan film dobre prionjivosti i postojanosti na atmosferilije.

PRIMJENA

DRVOFRONT je zaštitni premaz za drvo s namjerom da spriječi ili smanji pucanje drva kod brzog sušenja, te smanjuje zagušenost i propuklost drva. Primjenjuje se na skladištima ili za sušenje u sušarama. DRVOFRONT je namijenjen za nanošenje prskanjem. Premaz je tvornički pripremljen za upotrebu, a prije korištenja se mora dobro promiješati. Može se upotrijebiti za nanošenje kistom ili uranjanjem, ali pri tome treba paziti na debljinu filma. Nakon završenog rada preporuča se alat oprati vodom, a preostalu količinu dobro zatvoriti.

POTROŠNJA

0,20 – 0,30 kg / m2

PAKIRANJE

1 kg / 25 kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE