AQUAMAESTRO 1K PU

OPIS PROIZVODA

AQUAMAESTRO je jednokomponentni poliuretanski, vodeni, bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga u prostorima srednjeg do većeg opterećenja. Odlikuje se dugotrajnošću, punoćom filma te otpornosti na habanje.

NAČIN NANOŠENJA

Prije nanošenja laka za parket potrebno je pripremiti podlogu. Podloga treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća te prebrušena (završno  brusnim papirom br. 150) nakon brušenja temeljito ukloniti svu prašinu. Prije upotrebe lak dobro promiješati! Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 sata) na suhi, obrušeni i otprašeni parket. Lak se može izravno nanositi na parket kao prvi sloj ili na sloj Aqumaestro temeljnog akrilnog laka za parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.320 ili finijim. Prostorija se može koristiti nakon 24-48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi. Ambalažu s preostalim lakom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti.

POTROŠNJA

0,1 l/m2 za jedan sloj.

UPORABNO

Najmanje do datuma označenog na ambalaži, uskladišteno u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi + 5 do + 25 °C.

POSTUPANJE SA OSTACIMA PROIZVODA I AMBALAŽOM

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište ili zeleni otok. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču. HOS: A (i), 140 g/l; maks. 120 g/l.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE