FINALIT EPS STIROPOR PLOČA SA PREKLOPOM

OPIS PROIZVODA

 • širina / dužina: 50 / 100 cm
 • debljine ploča: 5 do 15 cm
 • gustoća: 15 kg/m
 • koeficijent toplinske provodljivosti λ: 0,039 W/mK
 • koeficijent difuzijskog otpora vodene pare μ: 20 - 40
 • tlačna čvrstoća: 70 Kpa (10% def.)
 • dozvoljeno ravnomjerno opterećenje: 1400 kg/m
 • razred zapaljivosti (EN 13501-1): E
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 100 kPa

PODRUČJE PRIMJENE

 • ploča sa preklopom od ekspandiranog polistirena (EPS)
 • koristi se za toplinsku izolaciju kontaktnih fasada i fasadnih sustava FINALIT, kod novogradnje ili pri sanaciji objekata
 • sprečava nastanak građevinskih oštećenja zbog kondenzacije vodene pare, koja difuzijom ulazi u građevinski dio zgrade