FINALIT KUTNI PVC PROFIL SA MREŽICOM

OPIS PROIZVODA

  • dimenzija: 250 x (10 + 15) cm

PODRUČJE PRIMJENE

  • služi za armiranje kuteva, vanjskih i unutarnjih od 90°
  • sprečava mogućnost oštećenja vanjskih uglova fasadnog sustava
  • omogućava izradu ravnih rubova špaleta