SIMPRA SILIKAT PRIMER

OPIS PROIZVODA

SIMPRA silikat primer je vodena disperzija akrilatnog kopolimera i alkalijskih silikata.

PRIMJENA

Koristi se za impregniranje površina na koje će se nanositi FASENA silikat silikatna boja za fasade. Duboko prodire u podlogu i povezuje slabo vezane čestice. Može se nanositi na sve vrste novih i starih mineralnih podloga. Prvi sloj FASENA silikat silikatne boje nanosi se najmanje 3 dana nakon nanošenja primera. Podloga na koju se nanosi SIMPRA silikat primer mora biti čista, čvrsta, odmašćena, otprašena i suha. Oštećenja na starim podlogama potrebno je popraviti odgovarajućom žbukom. Nanosi se nerazrijeđena, četkom ili valjkom u jednom sloju.

RAZRJEĐIVAČ

Ne razrjeđuje se.

IZDAŠNOST

5-8  m2/l

POTROŠNJA

0,2 l /m2.

PAKIRANJE

5 l / 15 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE