KEMEPOX wash primer

OPIS PROIZVODA

KEMEPOX WASH PRIMER je dvokomponentni temeljni premaz na bazi kombinacije polivinilbutiralnog i fenolnog veziva te fosforne kiseline kao aktivatora.

PRIMJENA

Premaz iskazuje odlično svojstvo prionjivosti na željezne površine, površine lakih metala te pocinčani lim. Premaz iskazuje dobra antikorozivna svojstva.

OMJER MIJEŠANJA

Volumno - baza: kontakt = 3,5 : 1, težinski – baza:kontakt = 4 : 1. U odgovarajućoj posudi ( ne metalnoj) zamiješati barem 15 min prije korištenja, radno vrijeme mješavine 8 sati (20 °C).

PRIPREMA POVRŠINE

Odmašćivanje i aktiviranje površine mehaničkim čišćenjem (hrapavljenje), prije apliciranja premaza površina mora biti suha, čista i otprašena.

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe KEMEPOX WASH PRIMER treba dobro promiješati! Na suhu, čistu i otprašenu podlogu nanosi se prskanjem bez razrjeđenja, za manje površine četkom. Uporabno najmanje do
datuma označenog na ambalaži, uskladišteno u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do +25°C.

PAKIRANJE

0,78 l + 0,22 l
14 l + 14 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE